Hantering av personuppgifter

5 juni, 2018 by Maths
Hantering av personuppgifter
LTs Järn & Metall AB hanterar personuppgifter om våra kunder och leverantörer enligt GDPR. Vid behov registrerar vi namn, företagsnamn, adress, postadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer. Vi noterar också betalda fakturor.
Uppgifterna användes enbart för att fullfölja beställningar från våra kunder och leverantörer och lämnas inte ut till tredje man.
Genom att handla av oss eller leverera till oss godkänner ni att vi lagrar era uppgifter i vår verksamhet. Ni kan när som helst be att få ta del av uppgifterna eller be att bli avregistrerade